Trgovina # Sanitarne toplotne črpalke # BUDERUS - Logatherm WPT 270 I-S in WPT 270 A-S

BUDERUS - Logatherm WPT 270 I-S in WPT 270 A-S

Zagotovite si vedno toplo sanitarno vodo in uživajte v njej. Toplotna črpalka WPT 270 vam z visokim grelnim številom in nizkimi stroški obratovanja zagotavlja brezskrbno udobje s toplo sanitarno vodo. Temperatura sanitarne vode je mogoča tudi do 70°C. Do 60°C vam zagotovi toplotna črpalka sama, razliko do 70°C pa serijsko vgrajen elektro grelec. Zrak toplotna črpalka lahko zajema iz prostora (model: WPT 270 I-S) ali izven prostora (model WPT 270 A-S), kar vam omogoča široko izbiro uporabe. Toplotno črpalko je moč priključiti tudi na fotovoltaiko. Velik osvetljen ekran vam omogoča enostavno nastavljanje in uporabo. Da je sanitarna voda vedno neoporečna je zalogovnik vode zaščiten s termoglazuro Duoclean in magnezijevo anodo. Pretok zraka, ki je potreben za nemoteno delovanje toplotne črpalke znaša od 330m3/h do 450 m3/h, odvisno od modela in izvedbe toplotne črpalke.


Toplotna črpalka WPT 270 I-S z zajemom zraka iz prostora deluje v razponu od +5°C do +35°C. Lahko zajema tudi zunanji zrak po izoliranem kanalu dolgem do 30m.


Toplotna črpalka WPT 270 A-S z zajemom zraka izven prostora deluje v razponu od -10°C do +35°C.

Delovanje toplotne črpalke

Krog hladilnega medija je zaprt sistem, v katerem kroži plin R134a kot prenosnik toplote. V uparjalniku se toplota iz zraka prenese na hladilni medij, kjer se ta upari. Kompresor nato zviša temperaturo hladilnega medija, nastala toplota pa se preko prenosnika toplote v kondenzatorju odda na vodo v bojlerju. Hladilni medij se nato ponovno utekočini. Prenosnik toplote je dvostenski, ki preprečuje stik med krogom hladilnega medija in krogom tople vode. Utekočinjenemu hladilnemu mediju se preko ekspanzijskega ventila zniža tlak, skozi uparjalnik pa se ponovno uplini.

 

 Tehnični podatki:

 
 
NE BUDERUS Logatherm WPT 270 I-S BUDERUS BUDERUS Logatherm WPT 270 I-S