• Toplotno ogrevanje hiše

  • Sanitarne toplotne črpalke

  • Vse na enem mestu

Odločitev za ohranitev narave je razumna odločitev in naši otroci nam bodo hvaležni.

 

Ekologija ogrevanja

Toplotne črpalke so izjemen nadomestek ogrevanju stanovanj s klasičnim oljem, plinom in biomaso. Glavni razlogi so priročnost, ekonomičnost in stalnost energentov, torej je edini energent, ki dejansko ne onesnažuje ozračja z izpusti CO2. Ravno z izpusti CO2 in metana v ozračju se povečuje učinek tople grede in našim zanamcem povzroča podnebne grožnje. Po podatkih ZN je pričakovano povečanje temperature v povprečju od 1,5 do 4,5°C v naslednjih 100 letih, ter vmesno topljenje ledenikov, poplav v priobalnih pasovih zaradi dviga gladin morja kot tudi nastajanja viharjev in orkanov, ki botrujejo uničevanju zgradb. Znanstveniki širom sveta so spoznali, da je ravno tehnologija toplotne črpalke ena od redkih rešitev za bistveno zmanjšanje emisij onesnaževanja ozračja, ki nastane ob kurjenju s fosilnimi gorivi kot so olje, les, plin, biomasa, kjer je izpust CO2 enormno visok in zato Evropska unija že razmišlja o uvedbi dodatnih plačil taks vseh velikih onesnaževalcev z izpusti toplogrednih plinov kot je CO2.